Για τις εξαρτήσεις (f4mproxy) το ήξερα ότι ψάχνει στα repo που έχεις εγκατεστημένα (αλφαβητικά?) αλλά όχι και για αυτά που πας να κάνεις εγκατάσταση (f4mtester) από συγκεκριμένο repo.

Jul 26, 2018 · Ares Project Repo. Update: Ares Wizard was previously said to be shut down.However Ares Wizard is back with a new URL and a lot of new builds. Ares Project is the repository for Ares Wizard that contains tons of media content including third-party kodi addons and its Ares’ own add-ons. Our guide today will provide all information that help you learn about How to install 13Clowns Repository on kodi 18 Leia, 17 Krypton from URL address & how to install repo_13clowns from zip file download.